Målet är att deltagarna efter träningen skall kunna agera skickligt i grupper av olika storlekar. Korta samtalsföreläsningar och mycker personlig träning. Exempel på innehåll:

• Effektiv information - viktiga råd

• Rösten, kroppsspråket

• Hantering av hjälpmedel

• Att lyssna och argumentera

• Hur hantera rampfeber?

• Hur påverka?

Kurslängd 1-2 dagar