Målet är att deltagarna skall bli skickliga lärare och goda kompetensutvecklare. Exempel på innehåll:

• Effektiv utbildning

• Pedagogiska hjälpmedel

• Hur lär vuxna?

• Hur påverka attityder och aktivera alla?

• Hur motivera och engagera?

• Ramen kring utbildning

• Hur nå effekt i arbetslivet?

Kurslängd 2 + ev. 1 dag