Vi är ett litet, väletablerat konsultföretag som arbetar med flera av de större
företagen, t ex ABB, Ericsson, IKEA, SAAB, Volvo, med träning i att fram-
träda och agera, förmedla kunskap, leda möten samt utveckla internlärare m m.

Effektmätningar visar att deltagarna inte bara blivit skickliga i sitt agerande
utan även stärkt sitt självförtroende och engagemang.

"De senaste fem åren har vi engagerat Nytell AB för såväl presentationsteknik-
som pedagogikkurser. Fördelen är det teoretiska kunnandet i kombination med
lång praktisk erfarenhet. Detta inger förtroende och skapar en bra lärsituation
både för relativt ovana och för mer vana lärare och informatörer. Bäst är
engagemanget och den seriösa uppläggningen."

Mikal Möller, Utbildningsansvarig