Muntlig framställning

Lär dig allt om förberedelser, uppbyggnad av ett föredrag liksom teknik för framförande. Blicken, gester, röst, pausering och tips om samspel med manus och deltagare.

26 sidor. A4-format.
Pris 60 kr per st

Beställ antal


Pedagogiska hjälpmedel

Hur används OH-projektorn effektivast? Hur skall jag nyttja blädderblocket och skrivtavlan bäst? Hur byggs den skriftliga dokumentationen upp före, under och efter kurs? Datorhjälpmedel vid presentationer. Kompendiet ger massor med viktiga tips.

31 sidor. A4-format.
Pris 150 kr per st.

Beställ antal


Kroppsspråket

Kroppsspräket talas av alla men bara ett litet fåtal förstår det. Här behandlas gester, blicken, kroppshållningens signaler, revirmarkeringar och lite om olika nationaliteters kroppsspråk.

11 sidor. A4-format.
Paket om 10 ex 380 krt.

Beställ antalGruppens psykologi

Vad händer i en grupp? Hur bildas och formas grupper? Normer, attityder, roller och status. Konflikter inom gruppen och mot andra. Grupptryck. Vad vet vi om påverkan via grupper? Vad krävs för att gruppen skall fungera effektivt?

12 sidor. A4-format.
Paket om 10 ex 380 kr..

Beställ antalProjektarbete och Projektledarskap

En praktisk och innehållsrik handbok
för projektledare och medlemmar i projektgrupper. Behandlar projekt som arbetsform och beprövade metoder för framgångsrika projekt.

Ur innehållet:
• Projekt som arbetsform
• Planering, styrning, organisation
• Mötesteknik, problemlösning
• Ledarskap, teamarbete
• Informationsteknik

102 sidor. Rikt illustrerad.
Pris 177 kr per st.

Beställ antal


Sammanträdesteknik

Handbok för effektivare möten och förhandlingar. Denna lättlästa och lärorika handbok ger grunderna för effektiva möten. 4:e upplagan.

Ur innehållet:
• Att arbeta i grupp
• Ramen kring sammanträden
• Olika mötesformer och hur de   hanteras
• Problemlösningsteknik
• Föredragning
• Förhandlingsteknik

112 sidor. Rikt illustrerad.
Pris 197 kr per st.

Beställ antal


Att vara internlärare

En praktisk och enkel men ytterst viktig handbok för internutbildare, chefer, ledare och andra som förmedlar information och påverkar sin omgivning.

Ur innehållet:
• Att vara internlärare
• Hjärnans funktion och arbetssätt
• Hur lär vi?
• MAKIS (viktiga utbildningsprinciper)
• Metoder för att flytta över aktivitet   till deltagarna
• Hur höja utbildningseffekten?

38 sidor. Rikt illustrerad.
Pris 140 kr per st.

Beställ antalNamn:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Epostadress: