Efter denna kurs skall deltagarna kunna kommunicera förtroendegivande och trovärdigt. Exempel på innehåll:

• Att lyckas med kommunikation

• Bli en bra lyssnare – träning

• Återkopplingens roll – hur lyckas?

• Leda och delta i diskussioner

• Hur ställer jag frågor som engagerar?

• Min egen personlighet – styrka och svagheter i samspel med andra

• Hur kontrollera om budskapet gått fram?

• Kroppsspråkets betydelse

Kurslängd 2 dagar