Målet är att deltagarna skall kunna leda möten av olika slag på ett effektivt sätt. Exempel på innehåll:

• Olika mötesformer

• Problemlösande möten

• Beslutssammanträdet

• Ramen kring möten

• Föredragning och protokoll

• Hur höja effektiviteten?

Kurslängd 1-2 dagar